Noobs 1: derde ronde vol verhalen

‘Noobs 1’ lijkt de definitieve benaming van ons toernooi te zijn geworden, vooruitlopend op ‘Noobs 2’ later dit seizoen. Over de opvolger wordt namelijk al gepraat: er melden zich steeds meer deelnemers. Dat zien we vooral als een compliment voor de huidige deelnemers, die met hun enorme strijdlust, creativiteit en noobheid bijzondere en inspirerende partijen spelen.

Onze groeiende database op https://lichess.org/study/ztQ68DLV wordt eveneens goed bekeken, stiekem ook door zeer sterke spelers. Voor Noobs 2 lijkt het dan ook slim om de partijen ‘open’ te publiceren, zodat iedereen annotaties kan toevoegen en we van elkaar kunnen leren. In de huidige opzet analyseert de toernooicoach alle partijen in zijn eentje, en daarmee staat hij als een profeet vanaf een berg te orakelen… geen democratische situatie in ons toernooi voor (en liefst dóór, als in ‘owned by’) de deelnemers! Voorstel: zullen we de prijsuitreiking van twee extra prijzen – een voor de beste en een voor de meest spectaculaire partij – een verkiezing maken, waarbij de deelnemers – en niet de ‘coach’! – hun stemmen uitbrengen?

Inmiddels zijn er weer vijf partijen gespeeld. Enerzijds zijn nog wel enkele inhaalpartijen, maar anderzijds is er al een begin gemaakt met ronde 4. De wedstrijdleiding heeft heel hard zijn best gedaan om de agenda’s van alle deelnemers op elkaar af te stemmen, zodat we aan het eind van de week idealiter helemaal ‘bij’ zijn. Soms lukt de matching nog niet, soms botst het bovendien met andere clubactiviteiten. Dan is het even dringen in ons krappe schaakcafeetje. Dat levert wel gebrom op, maar brommen is beter dan opkroppen. Als we niet te dikke ikken zijn, passen we uiteindelijk wel samen door een deur.

Er werd ook nog geschaakt. Alexander en Nadèr haalden hun pot in, en wat een pot. Wit kreeg vroeg het centrum in handen en stond goed. Maar zwart lokte wit naar voren, waarna een scherpe counter volgde. De stelling was erg scherp: wit kon een stuk offeren om een sterke vrijpion op b7 te krijgen. Zoals hij het deed, was het echter stukverlies. De vrijpion leverde weliswaar wat materiaal op, zodat een verhouding ontstond van dame voor Alexander tegen toren en twee lopers voor Nadèr. Zwart kreeg bovendien een koningsaanval cadeau en stond erg goed… alleen niet op de klok. Er gebeurde van alles, maar ten slotte werd tot remise besloten in een stelling waarin zwart een winnend trucje had. Tijdsmanagement en spelen op increment zijn niet eenvoudig!

Marcel boekte met zwart zijn eerste overwinning tegen Wendel, die nog iets te passief speelt om volle punten te pakken. Marcel stond na een damepionopening lekker met een paard op e4, vooral toen Wendel sloeg en er een pion op e4 verscheen die wits paard naar de rand drukte. Maar toen Marcel het even rustig aan deed, ontworstelde Wendel zich, en bereikte een bijna gelijkwaardig eindspel. Daarin gaf de ervaring toch de doorslag. Marcel kreeg een vrije (extra) h-pion cadeau: deze hield wits koning ‘vast’ terwijl zwarts koning vrolijk elders binnenliep.

Koploper en killer queen Fong Li kwam deze week niet in actie, maar drama queen Kanako wel. Scot speelde in een damepionopening iets te passief met wit, waardoor zwart een aanvalsstelling kreeg met open h-lijn richting wits kort gerokeerde koning. Zwart liet er geen gras over groeien: de paarden, zwartveldige loper en dame werden aangevoerd. De eerste klop op de deur was een loperoffer op g3. ‘Nee’, zei wit, die de colporteur eraf sloeg. ‘Jawel’, zei zwart, die met een volstrekt briljant torenoffer op h2 alsnog de boel opende. Wit had dit moeten aannemen, en bij het beste spel was het remise door eeuwig schaak. Na wits weigering had zwart een totaal winnende koningsaanval. Toen Kanako dames liet ruilen en Scot een verre vrije a-pion had, moest ze wel even opletten om het ding te stoppen… en deed het niet. Dus wit haalde een dame, maar zwart had inmiddels een paard en een sloot pionnen meer. De stelling had – met waanzinnige tactische motieven – nog alle kanten uit gekund, maar in tijdnood liet Kanako haar pionnenschild slaan, waarna haar koning weerloos was. Noobslayer Scot staat aldus op de tweede plaats!

Kanako is haar eigen concurrent voor de spektakelprijs. In de eerste partij van ronde 4 trok Evert in een crazy potje uiteindelijk aan het langste eind. Hij offerde(?) met wit in een zijvariant van het Siciliaans een pion voor te weinig, al stond hij voor in ontwikkeling. Er kwam nog een tweede pion bij, en toen nam Evert een radicaal besluit: hij offerde een stuk voor twee pionnen en een vage aanval. Spoedig werden dat twee stukken. Evert offerde nog een derde(!), dat toch echt geslagen kon worden… maar Kanako geloofde hem. Wit won wat materiaal terug, waarna de verhouding ontstond van dame en pion voor wit tegen toren, loper en paard voor zwart. De stukken waren sterker, en leverden pionwinst op. Maar Evert wist zwarts toren passief te houden, en toen… hallucineerde Kanako en blunderde een loper weg. Na nog lang duwen en trekken bleek de dame van Evert ten slotte toch te sterk. Daarmee meldt hij zich naast Scot als achtervolger van Fong Li. De inhaalpotten en (rest van de) vierde ronde beloven spannend te worden!