Zaterdagmiddagladder

Opzet zaterdagmiddagladder Schaakhuis

Beste Schaakhuisleden,

Hierbij ontvangen jullie – in Q&A-vorm – informatie over en een uitnodiging voor de laddercompetitie in het Schaakhuis op zaterdagmiddag, die binnenkort van start gaat. We hopen jullie weldra te zien voor weer eens een echte, lange pot schaak!

Namens het bestuur,

Melchior Vesters (organisatie activiteiten)

1. Voor wie?
Voor alle leden van het Schaakhuis. We missen dit seizoen allemaal de lange partijen van HSB- en/of KNSB-competitie, daarom willen we een alternatief aanbieden.

2. Wanneer?
Elke zaterdagmiddag vanaf 12 december t/m 27 maart.

3. Wat is de opzet?
Elke zaterdagmiddag kan je een lange partij spelen. De inloop is vrij, er is geen inleggeld en je hoeft je niet vooraf aan te melden. Je moet er wel om 14:00 zijn: dan wordt de indeling gemaakt en beginnen de partijen.

Het speeltempo is 40 minuten + 30 seconden per zet. Noteren is de hele partij verplicht. Deelnemers worden geacht zelf een notatieboekje mee te nemen.

We spelen een laddercompetitie.

3. Hoe werkt de ladder?

  • Een ladder is een vorm van competitie waarbij er in een grote groep wordt gespeeld, maar waarbij in de indeling ook onderscheid wordt gemaakt op speelsterkte. Bij de indeling van een ladder wordt doorgaans onderscheid gemaakt op speelsterkte. Dat gaan wij ook doen: deelnemers worden, o.b.v. de KNSB-ratinglijst, aan de start ingedeeld in twee subgroepen.
  • Subgroep 1 = vanaf 1750 = ‘nerds’, subgroep 2 = tot 1700 = ‘noobs’. Tussen 1700 en 1750 maakt de wedstrijdleiding een inschatting, evenzo bij schakers zonder rating. Een duidelijk verkeerde inschatting kan door de wedstrijdleider later gecorrigeerd worden.
  • Bij de indeling komt het erop neer dat iedereen tegen iedereen kan spelen (dus niet alleen tegen iemand uit de eigen subgroep), maar bij het eind van de competitie – belangrijk voor de prijzen! – kijken we naar iemands positie in de eigen subgroep.
  • De indeling wordt gemaakt m.b.v. software  – een voorlopige stand en de kleurverdeling worden bijgehouden – maar uiteindelijk geschiedt de indeling handmatig. Uitgangspunt is dat iedereen die zaterdagmiddag (op tijd!) langskomt een partij kan spelen.

4. Punten en prijzen?

  • Punten per partij: winst = 1 pt, remise = 0,5 pt, verlies = 0 pt. Een speler uit subgroep 2 scoort dubbele punten (winst = 2 pt, remise = 1 pt) tegen een speler uit groep 1.
  • In totaal is er 200 euro prijzengeld. Per subgroep krijgt de winnaar 80 euro, de nummer 2 krijgt 20 euro. Bij gelijk eindigen worden de geldprijzen gedeeld.

5. Wedstrijdleiding en rondeverslag?

  • De wedstrijdleider is Melchior Vesters. Contact/vragen: jmvesters@gmail.com. De FIDE-regels worden aangehouden. Bij twijfelgevallen beslist de wedstrijdleider.
  • Regelmatig zullen een tussenstand en een verslag – idealiter met partijfragmenten – worden gepubliceerd op www.schaakhuis.nl. Deelnemers kunnen een eigen partijfragment aandragen voor het verslag. Wie dit wil, dient zelf zijn partij in te voeren, liefst ook van commentaar te voorzien, en aan de wedstrijdleider op te sturen. Aanleveren als .pgn-bestand of als link naar een studie op www.lichess.org. De wedstrijdleiding staat open voor scribenten die het leuk vinden om een ronde- of sfeerverslag te schrijven!